Uslovi korištenja zis.ba

Korištenjem internet stranice koja je u vlasništvu Zvuk i Slika d.o.o. smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uslovima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. 


Zvuk i Slik d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja internet stranice bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.


Zvuk i Slika d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo upotrebom ili zloupotrebom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom sadržaja stranice. 


Odricanjem od navedene odgovornosti trgovačkom društvu Zvuk i Slika d.o.o. nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim propisima. 


Iako Zvuk i Slika d.o.o. nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja internet stranice, ne može garantovati da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu nedostupnost stranice. 
Zvuk i Silka d.o.o. ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

Korpa 0