Politika Sigurnosti

Dobrodošli u internet trgovinu ZiS.Ba te na sve informacije, servise i proizvode  dostupne putem internetska stranice čija je adresa www.zis.ba (“Zvuk i Slika – Internet Trgovina”).
Pod korisnikom se u ovoj Politici sigurnosti razumijeva fizička osoba koja pristupa Internet Trgovini, bilo da djeluje u vlastito ime, u tuđe ime ili u ime pravnog lica.

SIGURNOST INTERNET TRGOVINE

Kao i mnoge druge, Zis.Ba primjenjuje SSL certifikat u cilju zaštite podataka u prenosu. 

Upotreba važećeg certifikata je ilustirana ikonicom katanca koji se nalazi u lijevom uglu adresnog polja vašeg internet preglednika, gdje je prikazana i web adresa www.zis.ba. Ilustracija katanca može biti drugačija, zavisno o internet pregledniku kojeg koristite – npr. Chrome, Firefox, Edge, Safari ili drugi. Banka prihvatilac sa kojom radimo primjenjuje sigurnosne standarde uključivo PCI i 3DS. 

Internet Trgovina na svojoj stranici ne prikuplja niti čuva brojeve kartica korisnika, i mi ih NIKADA nećemo tražiti od vas. 

KORISNIČKI RAČUN NA INTERNET TRGOVINI

Ukoliko ste registrirali svoj račun na Zvuk i Slika, za potrebe pristupa povlaštenim informacijama na njoj, odnosno korisničkom računu na istoj, svakom korisniku se mogu pridružiti korisničko ime i pristupna šifra, zajednički nazvani “pristupni podaci”. 

Unosom svojih pristupnih podataka na Inašem shopu – korisnik pristupa personaliziranim informacijama i odabranim servisima. Radi vlastite sigurnosti, korisnicima našeg shopa se savjetuje da barem jednom godišnje ažuriraju pristupnu šifru za istu, da šifra uvijek bude jedinstvena – odnosno da se ne koristi za pristup drugim internet sadržajima i korisničkim računima, te da bude dugačka i snažna (čine je slučajna kombinacija slova, znakova i brojeva).

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Politika privatnosti kompanije Zvuk i Slika d.o.o.
Korpa 0